Podmínky nákupu

Podmínky nákupu

Tyto nákupní podmínky (dále jen "nákupní podmínky") upravují vaše nákupy produktů a služeb dostupných prostřednictvím stránek obchodcz.com (dále jen "stránky společnosti" nebo "stránky"). Stránky společnosti provozuje společnost obchodcz.com INTERNATIONAL LIMITED (dále jen "společnost"). Vaše používání stránek společnosti a tyto podmínky se rovněž řídí podmínkami používání a oznámením o ochraně osobních údajů, které jsou zde začleněny odkazem.

PŘED NÁKUPEM NEBO POUŽÍVÁNÍM PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK SPOLEČNOSTI SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLU S PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, OZNÁMENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍMI ZÁSADAMI NEBO DOHODAMI, NA KTERÉ SE TYTO NÁKUPNÍ PODMÍNKY ODKAZUJÍ. NÁKUPEM NEBO POUŽÍVÁNÍM PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK SPOLEČNOSTI SOUHLASÍTE S TĚMITO NÁKUPNÍMI PODMÍNKAMI, MIMO JINÉ VČETNĚ ROZHODČÍ SMLOUVY A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÝCH ŽALOB POPSANÝCH V ČÁSTI O ŘEŠENÍ SPORŮ NÍŽE.

VŠEOBECNÉ

Tyto nákupní podmínky jste podepsali a doručili a představují platnou a závaznou dohodu mezi vámi a společností, která je vůči vám vymahatelná v souladu s jejími podmínkami. Prohlašujete, že (1) jste dosáhli věku alespoň 18 let, (2) jste plnoletí k uzavření závazné smlouvy a (3) nejste osobou, které je podle platných zákonů, pravidel nebo předpisů zakázáno přijímat služby.

Produkty a služby dostupné prostřednictvím stránek společnosti budete nakupovat a používat výhradně v souladu s těmito nákupními podmínkami a všemi platnými zákony, pravidly a předpisy (souhrnně "zákony"). Jste odpovědní za dodržování všech platných zákonů v souvislosti s nákupem, včetně všech zákonů platných v jurisdikci, do které jsou produkty zasílány. Veškeré hovory, e-maily a další komunikace mezi vámi a společností mohou být nahrávány.

UPOZORNĚNÍ O SOUKROMÍ

Kopie oznámení o ochraně osobních údajů, které se vztahuje na shromažďování, používání, zveřejňování a další zpracování osobních údajů společností, je k dispozici na adrese nauraille. Souhlasíte s tím, že veškeré osobní údaje, které o vás můžeme získat (ať už prostřednictvím Internetových stránek Společnosti nebo e-mailem, telefonicky či jinými prostředky), budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány v souladu s podmínkami uvedenými v Oznámení o ochraně osobních údajů. Společnost může své Oznámení o ochraně osobních údajů čas od času aktualizovat podle vlastního uvážení. Veškeré změny Oznámení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na adrese http://www.obchodcz.com. Vaše další používání Stránek po jakýchkoli změnách Oznámení o ochraně osobních údajů znamená, že tyto změny přijímáte.

SHOPPING

Zpracování objednávek

Společnost se může podle svého uvážení za určitých okolností rozhodnout vaši objednávku nezpracovat nebo zrušit. Může se tak stát například v případě, že produkt nebo služba, kterou si přejete zakoupit, již není na skladě nebo byla nesprávně naceněna, pokud máme podezření, že požadavek je podvodný, nebo za jiných okolností, které společnost považuje za vhodné podle vlastního uvážení. Společnost si rovněž vyhrazuje právo podle vlastního uvážení podniknout kroky k ověření vaší totožnosti za účelem vyřízení vaší objednávky. Společnost vám nebude účtovat žádné poplatky a nebude vám vracet žádné poplatky za objednávky, které nezpracujeme nebo zrušíme. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, Společnost si vyhrazuje právo: (i) stáhnout jakoukoli citovanou nabídku; (ii) opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí; a (iii) provádět změny cen, obsahu, propagačních nabídek, popisů produktů nebo specifikací či jiných informací, aniž by vás o těchto změnách musela informovat (a to i po zadání, potvrzení, odeslání nebo přijetí objednávky, pokud to není zakázáno zákonem).

Popisy produktů a služeb

Společnost se snaží na svých webových stránkách uvádět přesné popisy výrobků a služeb. Společnost však nezaručuje, že popisy jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné. Pokud výrobek nebo služba nabízená na webových stránkách společnosti neodpovídá popisu, je vaším jediným opravným prostředkem vrácení zboží způsobem uvedeným v těchto nákupních podmínkách.

Stránky společnosti mohou nabízet funkci rychlého zobrazení různých produktů. Tato funkce umožňuje zobrazit informace o ceně výrobku a přidat výrobek do košíku, aniž byste museli otevřít stránku výrobku. Funkce rychlého zobrazení a tato funkce "přidat do košíku" jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Na stránce produktu naleznete podrobnější informace o produktu, jeho zdroji, vlastnostech a cenách.

Informace o cenách

Společnost se snaží poskytovat přesné informace o cenách produktů a služeb, které jsou k dispozici na jejích webových stránkách. Nemůžeme se však pojistit proti chybám v cenách. Společnost si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení nezpracovat nebo zrušit objednávku výrobku nebo služby, jejichž cena byla na stránkách v důsledku chyby nesprávně uvedena. V takovém případě vás společnost upozorní e-mailem. Kromě toho si společnost vyhrazuje právo podle vlastního uvážení opravit jakoukoli chybu v plně uvedené maloobchodní ceně.

Dostupnost produktů a služeb

Webové stránky společnosti mohou obsahovat informace o dostupnosti zboží. Tyto informace lze použít k odhadu pravděpodobnosti, že zboží bude odesláno ihned po zadání objednávky. Odhadované datum dodání na cílovou adresu položky bude přibližně 30 dní nebo méně po úspěšném provedení platby, přičemž toto datum se může změnit v závislosti na nedostatku položky, nepříznivém počasí, době přepravy dopravcem, cílové adrese atd. Společnost bohužel nemůže zaručit, že položka uvedená jako "skladem" bude skutečně odeslána okamžitě, protože skladové zásoby se mohou ze dne na den výrazně měnit. Ve výjimečných případech se může stát, že v době, kdy zákazník zadává objednávku, je výrobek nebo služba skladem a v době, kdy se společnost pokouší objednávku vyřídit, již skladem není. Pokud se tak stane, Společnost vás na to upozorní e-mailem. Nabídky služeb, které nejsou skladem, již zpravidla nejsou k dispozici. Pokud Společnost zjistí, že produkt nebo služba, kterou si přejete zakoupit, již není k dispozici, bude tato položka z vaší objednávky zrušena. Společnost vás na to upozorní e-mailem a položku odstraní z webových stránek Společnosti.

Zvláštní prohlášení o vyloučení odpovědnosti a další povinnosti

Kromě obecných zřeknutí se odpovědnosti uvedených v Podmínkách používání pro produkty a služby zakoupené prostřednictvím Stránek, produkty a služby zakoupené prostřednictvím Stránek: (a) nemusí obsahovat žádnou záruku od výrobce, a to ani v případě, že je konkrétní produkt nebo služba dostupná jinde s takovou zárukou; (b) nemusí obsahovat žádné možnosti servisu nebo podpory; (c) nemusí mít manuály k produktu, návody nebo bezpečnostní upozornění ve vašem jazyce. (d) nemusí být navržen v souladu s normami, specifikacemi a požadavky na označování ve vaší jurisdikci; a (e) nemusí být v souladu s napěťovými a jinými elektrickými normami ve vaší jurisdikci (což může vyžadovat použití adaptéru nebo měniče). Je vaší odpovědností a tímto souhlasíte s tím, že výrobek prozkoumáte, abyste se ujistili, že splňuje vaše potřeby a může být legálně dovezen do vaší jurisdikce.

Daň

Jste zodpovědní za veškeré daně, cla a poplatky účtované jurisdikcí, do které jsou produkty zasílány, mimo jiné včetně daně z prodeje nebo použití, daně z přidané hodnoty nebo cel.